Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Decisions:Invertment Office Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Invertment Number 42/QĐ-QLDA
Invertment Date 18/03/2009
Decisions:Invertment Office Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Invertment Number 1360/QĐ-UBND
Invertment Date 26/11/2008
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Giao thông vận tải
Source Capital Vốn ngân sách,
Total Investment
 • 19.698.616.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I (8 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Chi phí thiết kế lập bản vẽ thi công – dự toán
 • 230.789.184 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí III-2008Trọn gói 45 ngày
  2 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 • 17.250.571 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí IV-2008Trọn gói 20 ngày
  3 Thẩm tra tổng dự toán
 • 16.748.127 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí IV-2008Trọn gói 20 ngày
  4 Lựa chọn nhà thầu thi công
 • 33.663.735 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí IV-2008Trọn gói 30 ngày
  5 Bảo hiểm công trình
 • 37.808.895 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí IV-2008Trọn gói Theo qui định
  6 Chi phí kiểm toán
 • 69.460.664 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí IV-2009Trọn gói 30 ngày
  7 Xây lắp
 • 16.915.607.865 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí IV-2008Trọn gói 12 tháng
  8 Chi phí giám sát xây dựng
 • 326.923.431 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí IV-2008Trọn gói 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 81
  Ngày xuất bản: 23/04/2009