Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Số hiệu: 42/QĐ-QLDA
Ngày ban hành: 18/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Số hiệu: 1360/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 19.698.616.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Đào Cử – Giai Đoạn I (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Chi phí thiết kế lập bản vẽ thi công – dự toán
 • 230.789.184 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III-2008Trọn gói 45 ngày
  2 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 • 17.250.571 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV-2008Trọn gói 20 ngày
  3 Thẩm tra tổng dự toán
 • 16.748.127 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV-2008Trọn gói 20 ngày
  4 Lựa chọn nhà thầu thi công
 • 33.663.735 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV-2008Trọn gói 30 ngày
  5 Bảo hiểm công trình
 • 37.808.895 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV-2008Trọn gói Theo qui định
  6 Chi phí kiểm toán
 • 69.460.664 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV-2009Trọn gói 30 ngày
  7 Xây lắp
 • 16.915.607.865 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV-2008Trọn gói 12 tháng
  8 Chi phí giám sát xây dựng
 • 326.923.431 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV-2008Trọn gói 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 81
  Ngày xuất bản 23/04/2009