Tôn tạo khu di tích lịch sử Đền vua Lê, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng mời thầu gói thầu: Tôn tạo khu di tích lịch sử Đền vua Lê, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Tên dự án: Tôn tạo khu di tích lịch sử Đền vua Lê, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

              UBND Tỉnh Cao Bằng                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Sở Văn Hoá, thể thao & Du lịch                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên bên mời thầu: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
–    Tên gói thầu: Tôn tạo khu di tích lịch sử Đền vua Lê, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.
–    Tên dự án: Tôn tạo khu di tích lịch sử Đền vua Lê, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

–    Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
–    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

–    Thời gian bán HSMT từ 9 hngày 28 tháng 11 năm 2008 đến trước 16h 30 ngày 8 tháng 12 năm 2008 ( trong giờ hành chính).
          –    Địa điểm bán HSMT: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
 +  Địa chỉ: Số 005 Đường Nguyễn Du, phố Bế Văn Đàn, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
 +   Điện thoại: 026 3853521
–    Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000,0 đồng Việt Nam

          –    Địa chỉ nhận HSDT: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
 +  Địa chỉ: Số 005 Đường Nguyễn Du, phố Bế Văn Đàn, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

–    Thời điểm đóng thầu: 16h 30 ngày 8 tháng 12 năm 2008 ( trong giờ hành chính).


–    Bảo đảm dự thầu: 15.000.000,0 đồng Việt Nam ( Mười năm triệu đồng Việt Nam)
–    HSDT sẽ được mở công khai vào 9h (giờ Việt Nam ) ngày 9 tháng 12 năm 2008, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên.

                                            Cao Bằng, ngày 27 tháng 11 năm 2008
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 25/11/2008 tới Thongtindauthau.com