Kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu, dự án nhóm B, ngành Phát thanh truyền hình.

Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Hà Nam
Invertment Number 419/QĐ-UB
Invertment Date 03/04/2002
Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Hà Nam
Invertment Number 1180/QĐ-UB
Invertment Date 20/11/2006
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Phát thanh, truyền hình
Source Capital Ngân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 25000000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  ôGí số 6 Mua sắm lắp đặt hệ thống trang âm Studio
 • 2006000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen QII/2009Trọn gói 50 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 82
  Ngày xuất bản: 24/04/2009