Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 4978/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 1068/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 69.612.611.839(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây lắp
 • 48.134.508.068 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá 22 tháng
  2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị
 • 5.914.899.650 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTrọn gói 05 tháng
  3 Thử tĩnh cọc
 • 138.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo đơn giá 1,5 tháng
  4 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 34.500.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo đơn giá 03 tháng
  5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 842.115.602 (VND)
 • Ngân sách quận
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo tỷ lệ phần trăm 22 tháng
  6 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 45.130.684 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 05 tháng
  7 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn lập TKBVTC-TDT
 • 57.500.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo đơn giá 03 tháng
  8 Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán
 • 1.302.491.194 (VND)
 • Ngân sách quận
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  9 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 116.285.346 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  10 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
 • 81.018.479 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  11 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị
 • 15.201.292 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  12 Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 310.536.200 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo đơn giá 23 tháng
  13 Bảo hiểm công trình
 • 116.253.038 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 22 tháng
  14 Kiểm toán công trình
 • 191.268.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 15 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 04 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 82
  Ngày xuất bản 24/04/2009