Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị – Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

2
03 tháng
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.914.899.650 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp