Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

9
15 ngày
01 tháng
Price of parcel
 • 116.285.346 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp