Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng – Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

10
15 ngày
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 81.018.479 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp