Gói thầu: Kiểm toán công trình – Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

14
15 ngày
04 tháng
Price of parcel
 • 191.268.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp