Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk

Kế hoạch đấu thầu: Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk, dự án nhóm c, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh ĐăkLăk
Số hiệu:256/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành:18/06/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Số hiệu:1027/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 5387000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn khảo sát và lập thiết kế xây dựng công trình
 • 173.119.809 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Theo đơn giánăm 2008
  2Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán
 • 13.358.177 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30ngày
  3Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp
 • 11.848.137 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30ngày
  4Gói thầu xây lắp
 • 4.454.187.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 2 năm 2009Trọn gói240ngày
  5Tư vấn giám sát thi công
 • 105.519.690 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm240ngày
  6Tư vấn quản lý dự án
 • 91.845.336 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm02năm
  9.576.502Bảo hiểm công trình
 • 9.576.502 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm02năm
  8Tư vấn kiểm toán
 • 24.239.791 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm02năm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:91
  Ngày xuất bản05/05/2009