Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk

9.576.502
Năm 2009-2010
02năm
Giá gói thầu:
 • 9.576.502 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường từ trung tâm xã Cư Prông đến buôn mum, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk