Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-5, phường 03

Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-5, phường 03

02
Quý II/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 183.513.160 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-5, phường 03