Trải nhựa nóng đường 30-4 Ðoạn từ vòng xuyến đến đường 30/4 giáp đường tỉnh 930 huyện Long Mỹ

Ban quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện về tài chính, năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu: Trải nhựa nóng đường 30-4 (Ðoạn từ vòng xuyến đến đường 30/4 giáp đường tỉnh 930).

Ban quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện về tài chính, năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu: Trải nhựa nóng đường 30/4 (Ðoạn từ vòng xuyến đến đường 30/4 giáp đường tỉnh 930).

Bán hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 22-12-2008 đến 9 giờ ngày 5-1-2009, tại: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Long Mỹ, 26 (lầu 1) Nguyễn Huệ, Ấp 1, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

ÐT: 07113871932 – Fax: 07113511484.

Chi phí mua hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đ (một triệu đồng)/1 hồ sơ.

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 5-1-2009.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 5-1-2009, tại Ban Quản lý dự án Ðầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ.