Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đăklăk
Số hiệu:827/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Số hiệu:827/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.809.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn khảo sát và lập thiết kế xây dựng công trình
 • 190.781.719 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Theo đơn giánăm 2008
  2Bồi thường giải phóng mặt bằng
 • 214.240.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Theo đơn giánăm 2009
  3Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán
 • 13.907.399 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Theo tỷ lệ phần trămnăm 2009
  4Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp
 • 14.507.326 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30ngày
  5Gói thầu xây lắp
 • 5.453.882.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Trọn gói330ngày
  6Tư vấn giám sát thi công
 • 129.202.456 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm330ngày
  7Tư vấn quản lý dự án
 • 112.459.047 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm02năm
  8Bảo hiểm công trình
 • 16.361.646 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm02năm
  9Tư vấn kiểm toán
 • 27.458.114 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm02năm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:91
  Ngày xuất bản05/05/2009