Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp – Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar

4
quý 2 năm 2009
30ngày
Giá gói thầu:
 • 14.507.326 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar