Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar

Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar

7
Năm 2009-2010
02năm
Giá gói thầu:
 • 112.459.047 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nối quốc lộ 26 qua xã Ea Kmút, huyện Ea Kar