Thông báo mời thầu Cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Tên bên mời thầu: Công ty xăng dầu khu vực III. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tên dự án: Bổ sung sức chứa Tổng kho xăng dầu Thượng Lý. Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay.

Tên bên mời thầu: Công ty xăng dầu khu vực III.

Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Tên dự án: Bổ sung sức chứa Tổng kho xăng dầu Thượng Lý.

Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay.

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian bán HSYC: Từ 8 giờ ngày 15-12 đến trước 17 giờ ngày 19-12-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSYC: Phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty xăng dầu khu vực III.

Ðịa chỉ: Số 1 – Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Ðiện thoại: (031)3850632; Fax: (031) 3850333.

Giá bán một bộ HSYC: 300.000 đồng (ba trăm nghìn).

Ðịa chỉ nhận HSÐX: Phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty xăng dầu khu vực III.

Ðóng thầu: 10 giờ ngày 23-12-2008.

Mở thầu: 10 giờ 30 phút ngày 23-12-2008.