Đường giao thông thôn 7, thôn 14 xã CưYang, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông thôn 7, thôn 14 xã CưYang, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:898/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Số hiệu:898
Ngày ban hành:14/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.020.700.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông thôn 7, thôn 14 xã CưYang, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk (1 gói thầu)


  Số TT Tên gói thầu Giá gói thầu(đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn đấu thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Tư vấn khảo sát và lập thiết kế xây dựng công trình 111.437.375 Ngân sách tỉnh Chỉ định thầu Đã thực hiện năm 2008 Theo đơn giá và tỷ lệ % 2 Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán 10.704.380 Chỉ định thầu Năm 2009 Theo tỷ lệ % 30ngày 3 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp 11.166.137 Tự thực hiện Quý II/2009 Theo tỷ lệ % 30ngày 4 Gói thầu xây lắp 3.999.190.858 Đấu thầu rộng rãi Một túi hồ sơ Quý II/2009 Hợp đồng trọn gói 240ngày 5 Tư vấn giám sát thi công 99.445.787 Chỉ định thầu Quý II/2009 Theo tỷ lệ % 240ngày 6 Tư vấn quản lý dự án 86.558.554 Tự thực hiện Năm 2009-2010 Theo tỷ lệ % 02năm 7 Bảo hiểm công trình 12.593.388 Chỉ định thầu Năm 2009-2010 Theo tỷ lệ % 02năm 8 Tư vấn kiểm toán 21.134.224 Chỉ định thầu Năm 2009-2010 Theo tỷ lệ % 02năm Tổng giá trị các gói thầu: 4.352.230.703đồng
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn khảo sát và lập thiết kế xây dựng công trình
 • 111.437.375 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Theo đơn giánăm 2008
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:91
  Ngày xuất bản05/05/2009