Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế Phúc Yên, Vĩnh Phúc, dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu:1570/QĐ-CT
Ngày ban hành:20/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu:1570/QĐ-CT
Ngày ban hành:20/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.185.608.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế Phúc Yên, Vĩnh Phúc (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  001Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc.
 • 9.185.608.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTừ ngày 04/05/2009Theo đơn giá360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:86
  Ngày xuất bản30/04/2009