Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9,12 – phường 14 – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9,12 – phường 14 – quận Gò Vấp, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:1606/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:1627/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 3729323805(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9,12 – phường 14 – quận Gò Vấp (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 9.171.356 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm03 tháng
  02Thi công phần xây lắp
 • 3.447.878.030 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 3 năm 2009Theo đơn giá120 ngày
  03Giám sát thi công xây dựng
 • 81.680.231 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm120 ngày
  04Kiểm toán
 • 22.562.409 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 3 năm 2009Trọn gói01 tháng
  05Bảo hiểm công trình
 • 6.895.756 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 3 năm 2009Trọn gói16 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:86
  Ngày xuất bản30/04/2009