Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9,12 – phường 14 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9,12 – phường 14 – quận Gò Vấp

02
Quý 3 năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.447.878.030 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9,12 – phường 14 – quận Gò Vấp