Gói thầu: Kiểm toán – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9,12 – phường 14 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9,12 – phường 14 – quận Gò Vấp

04
Quý 3 năm 2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.562.409 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9,12 – phường 14 – quận Gò Vấp