Cung cấp thép góc đều cạnh

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thép góc đều cạnh, dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực ĐakLak
Số hiệu: 2032/QĐ-ĐLĐL-P6
Ngày ban hành: 27/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Tổng mức đầu tư:
  • 594.231.500(VND)
  • Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 85
    Ngày xuất bản 29/04/2009