Phê duyệt dự án đầu tư

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt dự án đầu tư, Dự án nhóm C, ngành Bưu chính viễn thông.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 237/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 08/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 237/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 08/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: KHCB của Công ty, Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.960.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt dự án đầu tư (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02P1009002 Thiết kế và cung cấp hệ thống video survellance.
 • 12.960.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty,
  Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 70 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời thầu Size 37 K
  • Quyết định đầu tư Size 314 K
  • Quyết định đầu tư Size 273 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 85
  Ngày xuất bản 29/04/2009