Cung cấp, tích hợp hệ thống UPS tổng và các thiết bị phụ trợ

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, tích hợp hệ thống UPS tổng và các thiết bị phụ trợ, dự án nhóm C, ngành điện tử tin học

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng không việt nam
Số hiệu:660/QĐ-HĐQT/TCTHK
Ngày ban hành:09/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:TCT HKVN
Số hiệu:660/QĐ-HĐQT/TCTHK
Ngày ban hành:09/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện tử, tin học
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 3190294174.7(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, tích hợp hệ thống UPS tổng và các thiết bị phụ trợ (01 gói thầu)


  Bên mời thầu: TCTy Hàng Không Việt Nam Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00 ngày 27/4/2009 đến 8h30 ngày 12/5/2009 ( trong giờ hành chính) Địa điểm phát hành HSMT: Ban Khoa học Công nghệ- Tổng Công ty hàng không việt nam, số 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 04.38732732 ext: 2788/2782 Fax: 04.38722369 Người liên hệ: Anh Dũng, Luận Thời điểm đóng thầu: 08h30 ngày 12/05/2009
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 2:Cung cấp, tích hợp hệ thống UPS tổng và các thiết bị phụ trợ
 •  (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển27/4/2009 Trọn gói27/4/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:86
  Ngày xuất bản28/04/2009