Trang thiết bị đầu cuối

Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị đầu cuối, dự án nhóm C, ngành Điện tử tin học

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không việt nam
Số hiệu: 660/QĐ-HĐQT/TCTHK
Ngày ban hành: 09/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: TCT HKVN
Số hiệu: 660/QĐ-HĐQT/TCTHK
Ngày ban hành: 09/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 1475054831.3(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị đầu cuối (01 gói thầu)


  Bên mời thầu: TCTy Hàng Không Việt Nam Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00 ngày 27/4/2009 đến 8h30 ngày 7/5/2009 ( trong giờ hành chính) Địa điểm phát hành HSMT: Ban Khoa học Công nghệ- Tổng Công ty hàng không việt nam, số 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 04.38732732 ext: 2788/2782 Fax: 04.38722369 Người liên hệ: Anh Dũng, Luận Thời điểm đóng thầu: 08h30 ngày 7/05/2009
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 3 Trang thiết bị đầu cuối
 •  (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 27/4/2009 Trọn gói 27/4/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 86
  Ngày xuất bản 28/04/2009