Thực hiện đầu tư xây lắp và mua sắm trang thiết bị

Kế hoạch đấu thầu: Thực hiện đầu tư xây lắp và mua sắm trang thiết bị, dự án nhóm C, ngành môi trường

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số hiệu: 1629/TTg-QHQT
Ngày ban hành: 21/10/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cơ quan Hợp tác KT Bỉ và BQLDA
Số hiệu: 111/BQLDA
Ngày ban hành: 27/09/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước , Viện trợ , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 100.466.226.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thực hiện đầu tư xây lắp và mua sắm trang thiết bị (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VIE/04/024/11/09-03 Mua sắm trang thiết bị cơ khí sữa chữa ô tô
 • 2000000000 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 8:00, ngày 18 tháng 6 năm 2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 86
  Ngày xuất bản 28/04/2009