KHĐT dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi

Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu:622/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/10/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu:714/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.149.343.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (5 gói thầu)


  Giá gói thầu số 3 và số 4 đã bao gồm 10% chi phí dự phòng
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT hạng mục xây dựng mặt đường và bờ kè
 • 12.816.555 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  02Giám sát thi công xây dựng hạng mục xây dựng mặt đường và bờ kè
 • 141.836.546 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo hợp đồng xây lắp
  03Xây dựng nền mặt đường và bờ kè
 • 9.218.060.990 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá210 ngày
  04Di dời đường dây trung – hạ thế
 • 201.182.552 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo đơn giá30 ngày
  05Mua bảo hiểm cho hạng mục hạng mục xây dựng mặt đường và bờ kè
 • 16.431.481 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm570 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi Size 756 K
  • Quyết định phê duyệt KHĐT dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi Size 42 K
  • Báo cáo thẩm định KHĐT dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi Size 34 K
  • Quyết định phê duyệt TKBVTC-DT hạng mục nền mặt đường và bờ kè Size 57 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:91
  Ngày xuất bản05/05/2009