Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng hạng mục xây dựng mặt đường và bờ kè – KHĐT dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng hạng mục xây dựng mặt đường và bờ kè – Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi

02
Quý II năm 2009
Theo hợp đồng xây lắp
Giá gói thầu:
 • 141.836.546 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi