Gói thầu: Xây dựng nền mặt đường và bờ kè – KHĐT dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi

Gói thầu: Xây dựng nền mặt đường và bờ kè – Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi

03
Quý II năm 2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.218.060.990 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KHĐT dự án xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi