Bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết

Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết, dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ giao thông vận tải
Số hiệu:3290/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:06/09/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng công ty đường sắt Việt Nam
Số hiệu:270/QĐ-ĐS
Ngày ban hành:26/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 60.184.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung kế hoạch đấu thầu “Dự án di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết” (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 9Khảo sát thiết kế BVTC công trình “Gia cố sửa chữa cầu cống tuyến Mương Mán-Phan Thiết (bao gồm cả di dời TTTH, cáp quang)”
 • 499000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 1/2009Hợp đồng hỗn hợp30 ngày
  Gói thầu số 10Gia cố, sửa chữa cầu cống tuyến đường sắt Mương Mán-Phan Thiết (Bao gồm cả chi phí di dời TTTH, cáp quang)
 • 14.680.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II-III/2009Theo đơn giá300 ngày
  Gói thầu số 11Đền bù nhà trạm khám toa xe Mương Mán
 • 1.248.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II-III/2009Theo đơn giá180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:90
  Ngày xuất bản06/05/2009