Gói thầu: Mua sắm máy vi tính, máy in màu, Access Point và TTB phòng Dự án (NS). – Gói thầu mua sắm trang thiết bị Y tế, TTB văn phòng Dự án và máy vi tính máy in cho trung tâm Y tế dự phòng huyện tỉnh Đồng Tháp

Gói thầu: Mua sắm máy vi tính, máy in màu, Access Point và TTB phòng Dự án (NS). – Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu mua sắm trang thiết bị Y tế, TTB văn phòng Dự án và máy vi tính máy in cho trung tâm Y tế dự phòng huyện tỉnh Đồng Tháp

NS-06/2008
11/5/2009
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.000 (USD)
 • Vốn ngân sách Tỉnh ,
  WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu mua sắm trang thiết bị Y tế, TTB văn phòng Dự án và máy vi tính máy in cho trung tâm Y tế dự phòng Huyện, Tỉnh Đồng Tháp