Thi công xây dựng tuyến đường vào công trình đầu mối (ÐT 676) thuộc Dự án thủy điện Thượng Kon Tum tại huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum

Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu: Thi công xây dựng tuyến đường vào công trình đầu mối (ÐT 676) thuộc Dự án thủy điện Thượng Kon Tum tại huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum. Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh xin mời các nhà thầu tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo

Luật Ðấu thầu gói thầu: Thi công xây dựng tuyến đường vào công trình đầu mối (ÐT 676) thuộc Dự án thủy điện Thượng Kon Tum tại huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum. Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh xin mời các nhà thầu tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 1.000.000 đồng (một triệu) tại Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, số 21 đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.

Bán hồ sơ mời thầu từ 14 giờ ngày 18-12 đến trước 14 giờ ngày 9-1-2009 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 1.000.000.000 đồng (một tỷ), hình thức bảo đảm bằng Thư bảo lãnh của ngân hàng tại Việt Nam phát hành và phải được gửi đến Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh chậm nhất là 14 giờ ngày 9-1-2009.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 9-1-2009, tại Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.