Gói thầu XL1 thuộc Dự án đầu tư sửa chữa và nâng cấp hệ thống liên hồ Mỹ Xuyên – Niêm – Thiềm – Môi

Kế hoạch đấu thầu gói thầu XL1 thuộc Dự án đầu tư sửa chữa và nâng cấp hệ thống liên hồ Mỹ Xuyên – Niêm – Thiềm – Môi, dự án nhóm C, ngành Thủy lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu:2499/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu:824/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 25.620.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu XL1 thuộc Dự án đầu tư sửa chữa và nâng cấp hệ thống liên hồ Mỹ Xuyên – Niêm – Thiềm – Môi (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu XL1Gói thầu XL1: Xây lắp sửa chữa, nâng cấp đập đất, tràn xả lũ, xây dựng mới cống lấy nước qua đập và sửa chữa cầu máng trên kênh chính hồ Mỹ Xuyên
 • 7.343.581.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 04-05/2009Theo đơn giá240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:90
  Ngày xuất bản06/05/2009