Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-9, phường 05

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-9, phường 05, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 1605/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 1651/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.219.278.169(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-9, phường 05 (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 2.949.563 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  02 Thi công phần xây lắp
 • 1.108.858.165 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 120 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 26.268.850 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  04 Kiểm toán
 • 7.376.633 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Trọn gói 01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 2.217.717 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 16 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 90
  Ngày xuất bản 06/05/2009