Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-9, phường 05

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-9, phường 05

05
Quý III/2009
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.217.717 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-9, phường 05