Hạ tầng kĩ thuật Vệt thương mại – Dịch vụ – Du lịch dọc tuyến đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc (đoạn từ đường Nguyễn Phan Vinh đến đường Lê Văn Thứ) Hạng mục San nền, giao thông, thoát nước

Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kĩ thuật Vệt thương mại – Dịch vụ – Du lịch dọc tuyến đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc (đoạn từ đường Nguyễn Phan Vinh đến đường Lê Văn Thứ) Hạng mục : San nền, giao thông, thoát nước, dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu:236/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu:3282/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 59.061.192.964(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kĩ thuật Vệt thương mại – Dịch vụ – Du lịch dọc tuyến đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc (đoạn từ đường Nguyễn Phan Vinh đến đường Lê Văn Thứ) Hạng mục : San nền, giao thông, thoát nước (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 góiHạng muc: San nền, giao thông, thoát nước
 • 11.173.654.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển9 giờ 00 ngày 05/6/2009Theo đơn giá120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:90
  Ngày xuất bản06/05/2009