Gói thầu: Kiểm toán công trình – Bếp ăn trường mầm non 15 quận Gò Vấp

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Bếp ăn trường mầm non 15 quận Gò Vấp

8
10 ngày
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.626.300 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bếp ăn trường mầm non 15 quận Gò Vấp