Trường THCS Phú Thọ

Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Phú Thọ, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Quế Sơn
Số hiệu: 467/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Quế Sơn
Số hiệu: 471/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.886.986.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Phú Thọ (1 gói thầu)


  – Hình thức lựa chọn nhà thầu của tất cả các gói thầu: Chỉ định thầu.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  III.1 Nhà lớp học 08 phòng 2 tầng, hệ thống điện, chống sét
 • 1.576.183.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Trong Quý II năm 2009Theo đơn giá 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 91
  Ngày xuất bản 07/05/2009