Mời thầu cung ứng hàng hóa Một xe chữa cháy nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc.

Công ty Xăng dầu khu vực V có nhu cầu mua một xe chữa cháy trong kho xăng dầu Nước Mặn với phương thức chào hàng cạnh tranh, mời thầu rộng rãi gồm:

Công ty Xăng dầu khu vực V có nhu cầu mua một xe chữa cháy trong kho xăng dầu Nước Mặn với phương thức chào hàng cạnh tranh, mời thầu rộng rãi gồm:

Tên gói thầu: Một xe chữa cháy nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu.

Thời gian bán hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 15-12 đến 16 giờ ngày 16-12-2009.

Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ ngày 29-12 đến 16 giờ ngày 30-12-2008.

Ðịa điểm bán và nhận hồ sơ: Văn phòng Công ty xăng dầu khu vực V – Phòng Quản lý kỹ thuật.

Ðịa chỉ: Số 1 Lê Quí Ðôn, Ðà Nẵng; Ðiện thoại: 0511.821413.

Lệ phí hồ sơ: 500.000 đ/bộ (không hoàn lại).