Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể: Hợp phần hỗ trợ phát triển Nông thôn (RDS) Tiểu dự án: Nâng cấp kênh trục hệ thống thủy lợi Sông Cầu

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể: Hợp phần hỗ trợ phát triển Nông thôn (RDS) Tiểu dự án: Nâng cấp kênh trục hệ thống thủy lợi Sông Cầu. Dự án nhóm C, ngành Thủy lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bắc Giang
Số hiệu:2050/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:ADB, Vốn Ngân sách tỉnh, Vốn các đơn vị tự đóng góp,
Tổng mức đầu tư:
 • 10195688000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể: Hợp phần hỗ trợ phát triển Nông thôn (RDS) Tiểu dự án: Nâng cấp kênh trục hệ thống thủy lợi Sông Cầu (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Số: 08Gói thầu số 08: Nâng cấp các tuyến kênh tưới xã Thường Thắng huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang
 • 1433270000 (VND)
 • ADB,
  Vốn Ngân sách tỉnh,
  Vốn các đơn vị tự đóng góp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II Năm 2009Theo đơn giá09 tháng
  Số: 09Gói thầu số 09: Nâng cấp các tuyến kênh tưới xã Hương Lâm huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang
 • 2467561000 (VND)
 • ADB,
  Vốn Ngân sách tỉnh,
  Vốn các đơn vị tự đóng góp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II Năm 2009Theo đơn giá09 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:91
  Ngày xuất bản07/05/2009