Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 486B (đường 482, 56 cũ) đoạn từ thị trấn Gôi huyện Vụ Bản (Km14) đến nút giao với tỉnh lộ 489B (đường 51B cũ) huyện Giao Thuỷ (Km53) tỉnh Nam Định

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 486B (đường 482, 56 cũ) đoạn từ thị trấn Gôi huyện Vụ Bản (Km14) đến nút giao với tỉnh lộ 489B (đường 51B cũ) huyện Giao Thuỷ (Km53) Nam Định. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số hiệu:Thông báo số 62/TB-UBND
Ngày ban hành:03/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số hiệu:Quyết định số 871/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1400.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 486B (đường 482, 56 cũ) đoạn từ thị trấn Gôi huyện Vụ Bản (Km14) đến nút giao với tỉnh lộ 489B (đường 51B cũ) huyện Giao Thuỷ (Km53), tỉnh Nam Định (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 486B (đường 482, 56 cũ) đoạn từ thị trấn Gôi huyện Vụ Bản (Km14) đến nút giao với tỉnh lộ 489B (đường 51B cũ) huyện Giao Thuỷ (Km53)
 • 2.432.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnThời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 25/5/2009 đến trước 08h30′ ngày 09/6/2009 (Trong giờ hành chính). Thời gian đóng thầu: 08h30′ ngày 09/6/2009. Thời gian mở thầu: 09h00′ ngày 09/6/2009Hợp đồng hỗn hợp60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:90
  Ngày xuất bản06/05/2009