Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư 3A, 3B, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư 3A, 3B, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, dự án nhóm C, ngành Thủy lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu:514/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu:1136/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.391.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư 3A, 3B, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1136/QĐ-UBNDCải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư 3A, 3B, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả
 • 6.106.800.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyểnQuy 2 năm 2009Theo đơn giá160 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:90
  Ngày xuất bản06/05/2009