Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thiết bị – Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6

08
Năm 2008-2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 7.111.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6