Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kế hoạch đấu thầu đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án nhóm C, ngành môi trường

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu:236/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:05/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu:734-735-736-737/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Môi trường
Nguồn vốn:IDA, Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 27.594.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (04 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  QN-T-004Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính các xã An Vĩnh, An Hải, An Bình huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • 2.132.000.000 (VND)
 • IDA,
  Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/5/2009Trọn gói12 tháng
  QN-T-005Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
 • 8.534.000.000 (VND)
 • IDA,
  Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/5/2009Hợp đồng hỗn hợp18 tháng
  QN-T-006Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Phương, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thương, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hà, Nghĩa An, Nghĩa Phú, thị trấn: La Hà, Sông Vệ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
 • 9.124.000.000 (VND)
 • IDA,
  Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/5/2009Hợp đồng hỗn hợp18 tháng
  QN-T-007Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính các xã Long Sơn, Long Mai, Long Hiệp, Thanh An, Long Môn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
 • 4.804.000.000 (VND)
 • IDA,
  Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển15/5/2009Trọn gói12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:91
  Ngày xuất bản07/05/2009