Bổ sung các gói thầu tư vấn dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Kế hoạch đấu thầu bổ sung các gói thầu tư vấn dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn, Dự án nhóm B, ngành Than – Khoáng Sản

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than – điện Nông Sơn-TKV
Số hiệu:100/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành:25/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Hội đồng Quản trị công ty cổ phần than – điện Nông Sơn Quảng Nam
Số hiệu:100/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành:25/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Than – Khoáng sản
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 674.156.425.094(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu bổ sung các gói thầu tư vấn dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn (4 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 10Thiết kế BVTC xây dựng cầu C1, C2 và đường ôtô vào nhà máy điện(bao gồm cả khảo sát bổ sung)
 • 347.674.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2008-2009Theo đơn giá2009
  Gói thầu số 11Khảo sát thiết kế BVTC xây dựng bãi xỉ và đường ôtô đến bãi xỉ
 • 1.041.365.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2008-2009Theo đơn giá2009
  Gói thầu số 12Khảo sát thiết kế BVTC xây dựng khu nhà làm việc Ban QLDA và khu cán bộ công nhân viên
 • 939.705.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2008-2009Theo đơn giá2009
  Gói thầu số 13Giám định thiết bị nhập khẩu
 • 344.245.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2008-2009Trọn gói2008-2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:91
  Ngày xuất bản07/05/2009