Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp – Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1

3
Quý II/2009
30ngày
Giá gói thầu:
 • 19.946.861 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1