Gói thầu: Gói thầu xây lắp – Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1

Gói thầu: Gói thầu xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1

4
Quý II/2009
30ngày
Giá gói thầu:
 • 7.498.820.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1