Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1

5
Quý II/2009
330ngày
Giá gói thầu:
 • 177.647.046 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1