Dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La (nay là thành phố Sơn La), tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La (nay là thành phố Sơn La), tỉnh Sơn La, dự án nhóm B, ngành Môi trường

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh sơn la
Số hiệu:1350/qđ-ubnd
Ngày ban hành:19/05/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:ubnd tỉnh sơn la
Số hiệu:2719/qđ-ubnd
Ngày ban hành:19/11/2007
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Môi trường
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 80.653.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thị xã sơn la (nay là thành phố sơn la), tỉnh sơn la (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01gói thầu số 01.SRV-2740 SRV-05/2007 (hình thức EPC)
 • 71.044.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyểnnăm 2009Trọn gói30 tháng
  02Gói thầu số 02
 • 3.600.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2007Theo đơn giá2008
  03Gói thầu số 03
 • 36.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2008Trọn gói2008
  04Gói thầu số 04
 • 535.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2008Trọn gói2008
  05Gói thầu số 05
 • 756.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Trọn gói2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:93
  Ngày xuất bản09/05/2009